Prezenty na święta i jak je zapakować? Pomysły i inspiracje
17 grudnia, 2018
Pomysły na oryginalne prezenty
18 grudnia, 2018

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku i po niemiecku z tłumaczeniem

Życzenia bożonarodzeniowe składamy nie tylko w języku polskim. W sytuacji gdy mamy znajomych z zagranicy, przydatne mogą okazać się życzenia świąteczne w innych językach, takich jak angielski czy niemiecki. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia bożonarodzeniowe po angielsku i po niemiecku, a także noworoczne, wraz z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

May your Christmas
be wrapped in Joy
and filled with Love
Best Wishes for
Peace, Health
and Happiness
throughout the coming year.

Wishes … (with family)

Niech te święta
Będą zawinięte w radość
I wypełnione miłością
Najlepsze życzenia
Pokoju, zdrowia
I szczęścia
Przez cały nadchodzący rok.

Życzy … (z rodziną)

May the sweet magic of holiday season
Not only fills in your heart and soul
But also spreads to your dears and nears
Wishing you a holiday filled with fun and joy.

Niech słodka magia świątecznego czasu
Nie tylko wypełni Twoje serce i duszę
Ale również rozniesie się po Twoich najbliższych
Życzę Ci świąt wypełnionych zabawą i radością.

The star the shepherds saw that night
that lit the way for them
Still shines to guide
all those who seek
the Light of Bethlehem.
Wishing you and yours
a blessed Christmas.

Gwiazda, którą widzieli tej nocy pasterze
która rozświetliła im drogę
Wciąż świeci aby prowadzić
wszystkich tych, którzy szukają
Światła Betlejem.
Życzę Tobie i Twoim bliskim Błogosławionych Świąt.

Whatever is beautiful.
Whatever is meaningful.
Whatever brings you happiness.
May it be yours this holiday season
and throughout the coming year.

Wszystko co jest piękne.
Wszystko co ma znaczenie.
Wszystko co sprawia Ci radość.
Niech będzie to Twoje w czasie świąt
I przez cały następny rok.

Faith makes all things possible,
Hope makes all things work,
Love makes all things beautiful,
May you have all the three for this Christmas.
MERRY CHRISTMAS!

Wiara sprawia, że wszystko jest możliwe,
Nadzieja spełnia wszystko,
Miłość czyni wszystko pięknem,
Niech Wam tego nie zabraknie podczas Świąt Bożego Narodzenia.
Wesołych świąt!

May the spirit of Christmas
And the echo of the carols
And the lights of the Tree
Bring happiness and Joy
into your life and home
Have a blissful and happy holiday!

Niechaj duch świąt
Oraz echo kolęd
I światełka choinki
Przyniosą szczęście i radość
do Twojego życia i domu
Rozkosznych i wesołych świąt!

All clear for landing!
Man in red has
exited sleigh on roof!
Now entering chimney
with wrapped packages!
Chug-a-lugs cookies and milk!
Snaps photo of Christmas tree
For Mrs. Santa to scrapbook!
Then WHOOSH off with a clatter
wishing you as I do,
Merry Christmas

Wszystko gotowe do lądowania
Mężczyzna w czerwonym
wylądował na dachu!
Teraz wchodzi do komina
z opakowanymi paczkami!
Ciasteczka i mleko!
Robi zdjęcie choinki
dla Pani Mikołaj do albumu!
Potem znika ze stukotem
życząc Ci tak jak ja,
Wesołych świąt

May this Christmas bring you
Everlasting Happiness and Peace
Success in whatever you do
Prosperity to you and your family
Fill your home with joy and spirit.
Merry Christmas and a Happy New Year!

Niech te święta przyniosą Ci
Niekończące się szczęście i pokój
Sukcesy we wszystkim co robisz
Dobrobyt dla Ciebie i Twojej rodziny
Niech wypełnią Twój dom radością i świątecznym nastrojem
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

To those we love and see each day
and other loved ones far away
To all good friends who mean so much,
and those with whom we’re are of touch…
Merry Christmas and best wishes for a happy New Year.

Tym, których kochamy i których widujemy każdego dnia
oraz innym bliskim z daleka
Tym wszystkim dobrym przyjaciołom, którzy tak wiele znaczą,
a także tym, z którymi nie jesteśmy w kontakcie…
Wesołych Świąt i najlepsze życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

Życzenia bożonarodzeniowe po niemiecku

Ein gemütliches Zuhause,
ein Gläschen Wein,
einen guten Braten bei Kerzenschein.
Im Überfluss Zufriedenheit
und eine frohe Weihnachtszeit!

Przytulnego domu,
kieliszeczka wina,
smacznej pieczeni przy blasku świec.
Szczęścia w nadmiarze
i Wesołych Świąt!

Wir wünschen fröhliche Weihnachten,
Zeit zur Entspannung,
Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge
sowie Gesundheit, Erfolg und Glück
im neuen Jahr.

życzymy wesołych świąt,
czasu na odpoczynek,
refleksji na naprawdę ważnych rzeczach
także zdrowia, sukcesów i szczęścia
w nowym roku.

Wir wünschen euch an den Weihnachtstagen –
und schämen uns nicht, es auch laut zu sagen –
gutes Essen und Wein zum Begießen.
Doch vor allen Dingen:
Zeit! Um diese Dinge zu genießen.

Życzymy Wam w czasie świąt –
i nie wstyd nam, powiedzieć to głośno –
dobrego jedzenia i wina to polania.
Ale przede wszystkim:
Czasu! Aby tymi rzeczami się nacieszyć.

Zeit mit den Lieben,
gemütliche Stunden.
Ruhe und Besinnlichkeit,
wir wünschen eine
fröhliche Weihnachtszeit.

Czasu z najukochańszymi,
miłych chwil.
Spokoju i refleksji,
życzymy Wesołych Świąt.

Wenn einer dem anderen Liebe schenkt,
wenn die Not des Unglücklichen gemildert wird,
wenn Herzen zufrieden und glücklich sind,
steigt Gott herab vom Himmel
und bringt das Licht:
Dann ist Weihnachten.

Gdy jeden obdarowuje drugiego miłością,
gdy bieda nieszczęśliwego zmniejsza się,
gdy serca są zadowolone i szczęśliwe,
Bóg zstępuje z nieba i przynosi światło:
to znaczy, że są Święta Bożego Narodzenia.

Ich möchte nicht wünschen, was alle wünschen,
Nur ein bisschen mehr Zeit für eigene Wünsche.
Ich möchte nicht schenken, was alle schenken,
Nur ein bisschen mehr Dank für das Leben, das Geschenkte.

Nie chcę życzyć tego, co życzą wszyscy,
tylko trochę więcej czasu na osobiste marzenia.
Nie chcę Ci podarować tego, co darują wszyscy,
tylko trochę więcej wdzięczności dla życia, dla prezentów.

Möge der Engel, der in die Welt
die Botschaft vom Frieden brachte,
an deinem Haus nicht vorübergehen,
und möge das Kind, das hinter der Armut
seine Göttlichkeit verbarg,
in deinem Herzen eine Wohnung finden.

Niech Anioł, który przynosi na świat
radosną nowinę, nie minął
twojego domu i niech dziecko,
które pod biedą ukrywało swoją boskość
znajdzie dom w twoim sercu.

Lasst die Glocken klingen,
lasst die Flöten singen,
lasst die Freud erwachen,
Tür und Tor aufmachen,
lasst das Kind herein
mit dem hellen Schein.

Pozwólcie dzwonkom dzwonić,
pozwólcie fletom śpiewać,
pozwólcie obudzić się radości,
otwierając drzwi i bramy,
pozwólcie dzieciątku z aureolom
wejść do środka.

Der Geist der Weihnacht liegt in der Luft
mit seinem zarten lieblichen Duft.
Wir wünschen euch zur Weihnachtszeit
Ruhe, Liebe und Fröhlichkeit.

Duch świąt Bożego Narodzenia wraz
ze swym delikatnym, przyjemnym zapachem
w powietrzu czeka. Życzymy wam na święta
Bożego Narodzenia
spokoju,miłości i radości.

Fröhliche Weihnacht klingt es überall her,
Weihnachtslieder, Tannenduft und Kerzenmeer.
Wir wollen uns dem anschließen
und euch mit dieser Karte grüßen.

Wszędzie słychać życzenia świąteczne,
kolędy, zapach choinek i morze świeczek.
Chcemy się przyłączyć
i wysyłamy pozdrowienia i życzenia tą karteczką.

Życzenia noworoczne po angielsku

One glass water,
One glass beer,
Oh my dear,
Happy new Year!

Szklanka wody,
Szklanka piwa,
O mój drogi,
Szczęśliwego Nowego Roku!

New Year brings just Happiness not Tear,
Everybody loves only You Dear,
All your Problems will be Finish.
It’s for You my Special NEW YEAR’S wish.

Nowy rok przynosi tylko szczęście nie łzę,
Wszyscy kochają tylko Ciebie kochanie,
Wszystkie Twoje problemy się skończą,
To moje specjalne życzenie noworoczne dla Ciebie.

Wishing you a year of health,
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones!
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Year!

Życzę Ci roku zdrowia,
bogactwa, radości, szczęścia, ciepła…
I mnóstwa miłości od Twoich najbliższych!
Niech nowy rok
skąpie Cię…
Wszystkim co jest piękne!
Szczęśliwego nowego roku!

Życzenia noworoczne po niemiecku

Lass los das Alte und sei bereit,
für eine neue, noch unentdeckte Zeit
für spannende Momente und neue Taten,
die im Neuen Jahr nun auf uns warten.

Zostaw za sobą stary i bądź gotowy,
na nowy, jeszcze nieodkryty czas
na ciekawe momenty i nowe wydarzenia,
które na nas w nowym roku czekają.

Prosit Neujahr – rufen wir nun aus.
Das Neue Jahr bringt Glück ins Haus!
Was wir im alten falsch getan,
das fangen wir von neuem an.

Szczęśliwego nowego roku – krzyczymy.
Nowy rok przynosi nam szczęście do domu!
Co w starym roku zrobiliśmy źle,
w nowym zaczniemy od nowa.

Schau nicht in den letzten Stunden noch zurück,
nur vor Dir liegt das neue Glück!
Ich wünsche Dir eine schöne Silvesterfeier,
einen guten Start in das Neue Jahr!

Nie oglądaj się za siebie w tych ostatnich godzinach,
szczęście znajduje się wyłącznie przed Tobą!
Życzę Ci udanej imprezy sylwestrowej
i dobrego startu w nowy rok!

Manche Dinge werden sich nie ändern,
andere wechseln von Tag zu Tag.
Auf eines kannst Du Dich immer verlassen,
und zwar darauf, dass ich Dich mag!

Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią,
inne zmieniają się z dnia na dzień.
Ale na jedno zawsze możesz liczyć,
na to, że Cię bardzo lubię!

Mamy nadzieję że powyższe przykłady przydadzą się wam podczas składania życzeń z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. No i życzymy wszystkim Wesołych Świąt! 🙂

Źródła:
https://speakin.pl/bozonarodzeniowe-zyczenia-swiateczne-po-angielsku/
https://speakin.pl/bozonarodzeniowe-zyczenia-swiateczne-po-niemiecku/
https://speakin.pl/zyczenia-noworoczne-sylwestrowe-po-angielsku/
https://speakin.pl/zyczenia-noworoczne-sylwestrowe-po-niemiecku/